Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stalowych i drewnianych.

Usługi

  • Zabezpieczenia ognioochronne stali
  • Impregnacje ognioochronne konstrukcji drewnianych
  • Doradztwo w zakresie zabezpieczeń ogniochronnych

Sprzedaż

Sprzedaż farb i preparatów ogniochronnych