Nasze usługi

Zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji stalowych.

Stal konstrukcyjna może być chroniona przed wpływem ognia wieloma różnymi sposobami tj: obudowanie płytami ogniochronnymi, natryskiem cementowym lub farbami pęczniejącymi. Ich zadaniem jest izolowanie stali na wypadek oddzialywania ognia i wydłużenie czasu do utraty nośności przez stal.
Obecnie na rynku polskim jest możliwość stosowania wielu rozwiązań umożliwiających odpowiednie zabezpieczenie konstrukcji stalowej przed oddziaływaniem wysokich temperatur podczas pożaru.

Nasza firma posiada wiedzę i kwalifikacje uprawniające do wykonywania poniżej opisanych systemów.

Farby pęczniejace to powłoki ochronne opóźniające osiągnięcie przez element konstrukcji temperatury krytycznej. Pod wpływem działania ognia tworzą warstwę izolującą przed wysoką temperaturą, podnosząc odporność ogniową elementów stalowych.

Grubość nakładanej warstwy farby w zestawie ognioochronnym zależy od wyznaczonej dla obiektu temperatury krytycznej ,masywności konstrukcji , kształtu profilu (otwarte, zamknięte) , żądanego czasu ochrony konstrukcji przed działaniem temperatury.

 

Flame Stal:
Farba ognioochronna na bazie modyfikowanych żywic, tiksotropową, jednoskładnikowa. Pod wpływem wysokich temperatur Flame Stal ulega spienieniu tworząc trwała izolacje termiczna,opóźniającą wzrost temperatury podłoża stalowego. Farbę nakłada się na powierzchnie uprzednio zabezpieczone przed korozja farba epoksydową lub na przygotowane do tego powierzchnie ocynkowane. Występuje jako warstwa pęczniejąca w zestawach z odpowiednimi farbami podkładowymi i nawierzchniowymi jest stosowana do ognioochronnego zabezpieczania konstrukcji stalowych o profilach otwartych i zamkniętych na zewnątrz lub wewnątrz obiektów w tym powierzchni ocynkowanych.

Sika Unitheem Steel W 30:
Zestawy wyrobów malarskich systemu Sika Unitherm Steel W 30 do ogniochronnego zabezpieczania elementów konstrukcji stalowych i stalowych ocynkowanych. Jest to jednoskładnikowa farba ogniochronna,przeznaczona do wykonywania warstwy zasadniczej zabezpieczenia, powłoki wykonane z tej farby pęcznieją w warunkach pożarowych. Zestawy wyrobów systemu Sika Unitherm Steel W 30 są przeznaczone do ogniochronnego zabezpieczania elementów konstrukcji stalowych i stalowych ocynkowanych (słupów i belek) o przekrojach otwartych lub zamkniętych, do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.

Sika Unitherm Steel S:
Rozróżniamy dwie farby Sika Unitherm Steel S interior która przeznaczona jest do ochrony elementów konstrukcji stalowych w pomieszczeniach oraz Sika Unitherm Steel S exterior do ochrony elementów konstrukcji stalowych również na zewnątrz, narażonych na oddziaływanie warunków atmosferycznych.

Systemy farb pęczniejących Steelguard:
( 585 – wodorozcieńczalna od R 15- R 60, 549,550 rozpuszczalnikowa od R15-R60, 562,563,564 rozpuszczalnikowa od R 15- R 120 ) są przeznaczone do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji stalowych jak również stalowych ocynkowanych i żeliwnych. Można je stosować zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków w szczególności tam, gdzie wymagana jest wysoka estetyka wykonanego zabezpieczenia.Systemy farb pęczniejących zapewniają stalowym elementom konstrukcji budowlanych uzyskanie klasy odporności ogniowej od R15 do R120 .

 

Zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji drewnianych

W celu podniesienia odporności ogniowej drewniane elementy konstrukcyjne poddaje się dodatkowej obróbce tzn. zabezpieczeniu ogniochronnemu elementów poprzez dostępne na rynku polskim impregnaty , lakiery.

Preparat HolzProf skutecznie zabezpiecza drewno rodzime jak i egzotyczne do klasy B-S1-D0 , posiada on Aprobaty Unijne które są honorowane także w Polsce.

Można na niego nakładać oleje, lazury, lakiery przy czym nie straci właściwości ogniochronnych

HOLZProf Eco impregnat ognioochronny który:

  • Przekształca drewno i inne materiały w niezapalne lub o małej lub żadnej podatności na ogień, Euroclass B-s1-d0 wg testów SBI EN 13823 i EN ISO 11925-2
  • Gwarantuje 10 lat skutecznego zabezpieczenia wewnątrz i na zewnątrz drewna .
  • Odporny na wymywanie co oznacza że, na stałe łączy się z drewnem. Po całkowitym wyschnięciu i utwardzeniu nie ulega wypłukiwaniu przez wody opadowe
  • Można go pokrywać powłokami dekoracyjnymi: oleje, lazury, farby, lakiery.
  • Chroni drewno przed korozją biologiczną , insektami, pleśniami, grzybami, sinizną, porostami i mchami
  • Bezbarwny, bezwonny, nie powoduje ługowania.
  • Nakładanie preparatu może odbywać się poprzez natrysk, pędzlem, wałkiem, zanurzeniowo lub ciśnieniowo.
  • Nietoksyczny, niekancerogenny, nierakotwórczy.

POLICHRON DREW zabezpieczone preparatem drewno uzyskuje właściwości materiału niezapalnego.
Preparat uzyskał klasę materiału niezapalnego w zakresie właściwości dotyczących reakcji na ogień oraz NRO (nierozprzestrzeniające ognia) dla ścian zewnętrznych drewnianych zabezpieczonych preparatem.
Jako preparat grzybobójczy: zabezpiecza drewno przed grzybami domowymi. Może być stosowany w 1 i 2 klasie zagrożenia korozją biologiczną.
Może być również stosowany w pomieszczeniach mieszkalnych, przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Nie powoduje obniżenia wytrzymałości drewna, nie przenika przez powłoki farb i nie powoduje korozji stali.

Posiada AT-15-7525/2007 Krajowa Deklaracja Zgodności nr 14a/2007 z dnia 25.05.2007 r. i Certyfikat Zgodności ITB-01580/W

UNIEPAL DREW AQUA jest to lakier poliuretanowy wodorozcieńczalny przeznaczony do ogniochronnego zabezpieczania i dekoracyjnego wykańczania powierzchni drewnianych wykonanych z gatunków drewna krajowego, płyt OSB, sklejki oraz materiałów drewnopochodnych stosowanych wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych i użyteczności publicznej.
Lakier posiada wysoką twardość i odporność na ścieranie co umożliwia zastosowanie na posadzkach podłogowych, parkietach, schodach, meblach w lokalach użyteczności publicznej.
Wyroby pokryte lakierem UNIEPAL-DREW AQUA w ilości co najmniej 200 g/m2, zostały sklasyfikowane w zakresie stopnia palności: elementy z drewna i płyt OSB o grubości co najmniej 12 mm – jako niezapalne (B-s1.d0), posadzka z drewna sosnowego o grubości co najmniej 20 mm- jako trudno zapalne (Cfl-s1) .

Właściwości ogniochronne: – wyrób niezapalny i nierozprzestrzeniający ognia, posiada AT-15-7662/2008, Certyfikat Zgodności Nr ITB-1732/W.

W naszej ofercie znajda Państwo również Fobos M i inne preparaty dostępne na polskim rynku.